Llysgenhadon Gwych

ambs

Ein cynllun i Ysgolion Cynradd

Cynllun gan swyddfa’r Comisiynydd Plant yw Llysgenhadon Gwych sy’n hyrwyddo hawliau plant a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn mewn Ysgolion Cynradd.

Roedd dros 180 o ysgolion cynradd Cymru yn rhan o’r cynllun llynedd, a rydyn ni nawr yn annog ysgolion i ymuno â’r cynllun ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17.

Y cynllun

Mae ysgolion yn ethol dau Llysgennad Gwych ar ddechrau pob blwyddyn. Swyddi’r llysgenhadon yw:

  • Dweud wrth bawb yn yr ysgol am y Comisiynydd a’i phwerau
  • Gwneud yn siwr bod disgyblion eraill yn gwybod am hawliau plant a CCUHP
  • Cwblhau tasgau arbennig i’r Comisiynydd yn eu hysgol i fwydo’n uniongyrchol i waith ein swyddfa.

5 rheswm i ymuno

  • Mae’r gwybodaeth ry’n ni’n casglu trwy’r cynllun yn bwydo’n uniongyrchol i’n gwaith; mae gan ein Llysgenhadon effaith go iawn ar hawliau plant yng Nghymru
  • Mae’r cynllun Llysgenhadon yn darparu modd bywiog a rhyngweithiol i blant yn eich ysgol ddysgu am eu hawliau, yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, sy’n tanategu gweledigaeth addysg Llywodraeth Cymru.
  • Trwy ddod yn ysgol Llysgenhadon Gwych byddwch yn dod yn rhan o rwydwaith ysgolion y Comisiynydd Plant ledled Cymru
  • Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau dathlu pob blwyddyn yn ne, canolbarth, a gogledd Cymru, lle mae cyfle i ddisgyblion i gymryd rhan mewn gweithday hawliau plant gyda’r Comisiynydd a’i thîm, a chyfle i athrawon i rannu eu profiadau o defnyddio’r cynllun yn eu hysgolion.
  • Does dim cost!

Darllenwch ein rhestr o gwestiynau cyffredin am fwy o wybodaeth.

Ymunwch

Os hoffech chi gofrestru i’r cynllun am y flwyddyn 2016/17, llenwch y ffurflen yma.

Mae’n rhaid i bawb gofrestru eto am y flwyddyn academaidd newydd, hyd yn oed os rydych chi wedi cofrestru yn y gorffennol.