Amdanon Ni

Pencampwr Plant Cymru

Beth yw rôl y Comisiynydd Plant?

  • Cefnogi plant a phobl ifanc i gael gwybod am hawliau plant
  • Gwrando ar blant a phobl ifanc i ddarganfod beth sy’n bwysig iddyn nhw
  • Cynghori plant, pobl ifanc a’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw os byddan nhw’n teimlo eu bod nhw’n methu mynd â’r problemau at neb arall
  • Dylanwadu ar y llywodraeth a chyrff eraill sy’n dweud eu bod nhw’n mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, gan wneud yn siwr eu bod nhw’n cadw eu haddewidion i blant a phobl ifanc
  • Codi llais dros blant a phobl ifanc yn genedlaethol ar faterion pwysig – bod yn bencampwr i blant Cymru.

Rydyn ni’n gweithio dros bob plentyn a pherson yng Nghymru sydd o dan 18, neu o dan 25 oed, os ydyn nhw wedi bod mewn gofal.

Pwy yw’r Comisiynydd Plant?

Sally Holland yw’r Comisiynydd Plant; mae hi wedi llenwi’r rôl yma ers Ebrill 2015.